Säkerhetskontroll vid hus- eller lokalköp

Vi kontrollerar om elinstallationerna är fackmannamässigt utförda och rätt underhållna. Risken för elolycksfall och elbränder minskas.

Hör av dig till oss

Mobil: 0706-22 98 45
Mejl: bengt@fredenwallsel.se

Följ oss på sociala medier