Tjänster

Vi erbjuder service och elinstallationer för både privatpersoner och företag.

Tjänster

Utbyte av elcentral

Ny centralkapsling med jordfelsbrytare integrerad samt Automatsäkringar.

Nyinstallation

Bygga nytt? Kontakta oss för projektering och ritningar enligt Svensk Standard och önskemål.

Säkerhetskontroll vid hus- eller lokalköp

Vi kontrollerar om elinstallationerna är fackmannamässigt utförda och rätt underhållna. Risken för elolycksfall och elbränder minskas.

Felsökning och reperation

Om du har ett akut fel som du själv inte kunnat avhjälpa med hjälp av vår lathund så erbjuder vi hjälpen att lokalisera och åtgärda fel på anläggningen.

Elbesiktning

Vi går igenom din anläggning, kontrollerar personsäkerhet och brandsäkerhet, vid behov lämnar vi förslag på åtgärder.

Installation av värmegolv

Har du kalla golv i hemmet? Vi hjälper dig att installera värmegolv på flera typer av underlag.

Vitvaruinstallation samt förmedling av vitvaror

Vi tillhandahåller vitvaror, levererar och installerar dem hos er.

Installation av laddbox

Vi levererar och installerar kompletta laddboxar från Garo.

Jordning av villa eller lägenhet

Byte/uppdatering av tråd och kablage till dagsstandard (Görs oftast i samband med centralbyte)

Datainstallation / nätverksinstallation

Sitter fiberboxen på sämsta stället i huset? Vi kan hjälpa dig med fördelning av nätverket mellan rummen i huset med dragning av Ethernet kablage.

Elarbete vid renovering

Vi går igenom tillsammans med dig som kund om vad du önskar ha hjälp med, vi kan lämna förslag på lösningar med vägguttag och belysning samt "Smarthem" styrning som passar ditt behov.

Lantbruksinstallation

Många års erfarenhet av lantbruksinstallationer gör att vi inte räds att ta på stövlarna och kliva rakt ut där andra tackar nej.

Hör av dig till oss

Mobil: 0706-22 98 45
Mejl: bengt@fredenwallsel.se

Följ oss på sociala medier